Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Receptarea cărților Sf. Scripturi în corpusul canonico-legislativ al Bisericii Ortodoxe

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XXVII (2), p. 625
In honorem Petre Gheorghe Bârlea. Omagiu domnului Profesor universitar doctor Petre Gheorghe Bârlea la 65 de ani
Număr coordonat de Mioara Codleanu și Florentina Nicolae
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:The Church’s holy prophets and Apostles wrote the books contained in the Bible. The Church determined which books were authoritative and belonged in Holy Scripture. The Church preserved and passed on the texts of these Scriptural books. The seventy-two Jewish rabbis and scholars who gave us the Septuagint Greek Old Testament, produced seventy-two identical Greek translations working independently and in insolation from one another. Writing in Greek, the Holy Apostles Matthew, Mark, Luke, John, Paul, James, Peter, and Jude produced the books of the New Testament. The Bible is a product of the Church. For the first few centuries of the Christian era, no one could have put his hands on a single volume called “The Bible.” In fact, there was no one put his hands on a single volume called “The Bible.” In fact, there was no agreement regarding which “books” of Scripture were to be considered accurate and correct, or canonical. Even so, there was no official, authoritative “canon” listing all the books until the Sixth Ecumenical Council, at Constantinople in 680 AD. When the Council at Laodicea specified the content of the bible as we know it - 39 years after the First Ecumenical Council (325 AD) and 17 years before the second Ecumenical Council (381 AD) - the Liturgy was pretty much well-defined and established and had been “canonized” by common usage the reading from these books.
Cuvinte-cheie:Bible Books, Holy Scriptures, Canon, Council, Orthodox Church
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

116Bartolomeu Valeriu Anania (ed.)Biblia sau Sfânta Scriptură
Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (...), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române2001html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: