Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

La experiencia de lo sagrado en la poesía mística de Teresa de Ávila

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, V, Secțiunea Literatura și sacrul, p. 371-377
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The paper inquires into the literary creation of St. Teresa de Ávila, laid down in the Golden Age of Spanish Renaissance. In the poetry of Teresa de Ávila, the mystical love becomes a form of spiritual marriage and bonding, enabling privileged intimacy with the Deity. Following the unanimous belief that mysticism is an experimental form of knowledge about the divine presence in the world, the author estimates the literary prominence of the influential genre represented by the religious poetry and regards it as the cultural phenomenon that ultimately led to the creation of a pan-European literary fashion.
Cuvinte-cheie:Christian devotion, mystical poetry, Spanish Renaissance, Teresa de Ávila
Limba: spaniolă
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: