Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sextil Puşcariu – Neogramaticul

Autor:
Publicația: Caietele Sextil Pușcariu, II, p. 166-173
Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, Ediția a II-a, Cluj-Napoca, 10–11 septembrie 2015
Editori: Eugen Pavel, Nicolae Mocanu, Adrian Tudurachi; Coperta: Călin Stegerean; Layout: Nicolae Mocanu
Tiparul a fost finanțat de Societatea Română de Dialectologie
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Cluj-Napoca
p-ISSN:2393-526X
Editura:Editura Scriptor; Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Sextil Puşcariu – the Neogrammarian] The Neogrammarian School may be considered a founding moment in the history of linguistics. The Neogrammarian philosophy however is the constitutive and fundamental element of the science of linguistics.
Whether they are fueled directly by it, or they benefit in the most indirect, subtle or sinuously-ramified ways from it, the subdomains, perspectives and approaches of linguistics are born, exist and function only as a consequence of the genetic relation with the Neogrammarian philosophy. Due to the modalities in which it both reflects the ontic reality and stems from the epistemic reality, this doctrine becomes not only the primordial component of linguistics, but also its independent root, the only one capable of ensuring the scientifically-grounded existence of any form of existence of linguistics.
Cuvinte-cheie:
  • Neogrammarian philosophy, processual, diachrony, evolution, Sextil Puşcariu
  • filozofie neogramatică, procesual, diacronie, evoluţie, Sextil Puşcariu
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: