Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Les faux amis et la traduction

Autor:
Publicația: Bulletin of the Transilvania University of Brașov. Series IV: Philology and Cultural Studies, 4 (2), p. 131
p-ISSN:2066-768X
e-ISSN:2066-7698
Editura:Transilvania University Press
Locul:Brașov
Anul:
Rezumat:In this article we intend to study the way in which false cognates appear in translation. Translation is indeed a complex activity which implies changing speech or writing into another language. The accuracy of this changing may be endangered by the use of inappropriate terms which bear a slight resemblance to the appropriate term. The slight resemblance turns out to be dangerous for the translator and for the translation. False cognates prove to be mistakes that can easily be avoided.
Cuvinte-cheie:loan translation, false cognates, etymology, homonymy, translation
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

43Roger T. BellTeoria şi practica traduceriiPolirom2000

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: