Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Vechimea unei particularităţi dialectale dacoromâne cu corespondent în albaneză: imperativul de tipul duce-vă-ţi, duceţi-vă-ţi

Autor:
Publicația: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, XXVIII, p. 81
p-ISSN:0066-4987
Editura:Editura Academiei
Locul:Iași
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

12Constantin FrâncuVechimea formelor de mai mult ca perfect, perfect compus, prezent indicativ și conjunctiv în -răLR, XXXI (4-5), 2811982
20Theofil Simenschy, Gheorghe IvănescuGramatica comparată a limbilor indoeuropeneEditura Didactică și Pedagogică1981
3Constantin FrâncuDin istoria verbelor neregulate: perfectul sigmatic al verbelor a fi, a avea și a vreaLR, XXV (1), 551976
11Constantin FrâncuDin istoria perfectului simplu ( formele de persoana I şi a II-a plural cu sufixul –ră- )ALIL, XVIII, 175-1921967pdf
html
18Matilda Caragiu Marioțeanu„Moduri nepersonale”SCL, XIII (1), 291962

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: