“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Vechimea unei particularităţi dialectale dacoromâne cu corespondent în albaneză: imperativul de tipul duce-vă-ţi, duceţi-vă-ţi

Author:
Publication: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, XXVIII, p. 81
p-ISSN:0066-4987
Publisher:Editura Academiei
Place:Iași
Year:
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 5

12Constantin FrâncuVechimea formelor de mai mult ca perfect, perfect compus, prezent indicativ și conjunctiv în -răLR, XXXI (4-5), 2811982
20Theofil Simenschy, Gheorghe IvănescuGramatica comparată a limbilor indoeuropeneEditura Didactică și Pedagogică1981
3Constantin FrâncuDin istoria verbelor neregulate: perfectul sigmatic al verbelor a fi, a avea și a vreaLR, XXV (1), 551976
11Constantin FrâncuDin istoria perfectului simplu ( formele de persoana I şi a II-a plural cu sufixul –ră- )ALIL, XVIII, 175-1921967pdf
html
18Matilda Caragiu Marioțeanu„Moduri nepersonale”SCL, XIII (1), 291962

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: