Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

La linguistique: du “logico-” au ” neuro-” par le “psycho-”

Autor:
Publicația: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, XXXII, Secțiunea Lingvistică generală, p. 5
p-ISSN:0066-4987
Editura:Editura Academiei
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:După critica bazelor epistemice ale formalismului lingvistic, autorul încearcă să adune argumente pentru a dovedi superioritatea modelului lingvistic guillaumian față de cel „saussurian” (formal). După opinia sa, psihomecanica guillaumiană conține premisele unei neurolingvistici care, prin caracterul său concret, „materialist”, este susceptibilă de a anula „idealismul transcendental” generat și impus de modelizările axiomatice. Lingvistica modernă pare să se afle într-un moment de răscruce: ea realizează că modelizările formale, prin însăși natura lor, simplifică excesiv fenomenul. În acest context, înlocuirea treptată a dominantei logico- cu dominanta neuro- marchează de fapt înlocuirea modelelor „simple” – logico-matematice – cu modele fizico-matematice, mult mai complexe și cu atît mai aproape de realitate.
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: