“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

La linguistique: du “logico-” au ” neuro-” par le “psycho-”

Author:
Publication: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, XXXII, Section Lingvistică generală, p. 5
p-ISSN:0066-4987
Publisher:Editura Academiei
Place:Iași
Year:
Abstract:După critica bazelor epistemice ale formalismului lingvistic, autorul încearcă să adune argumente pentru a dovedi superioritatea modelului lingvistic guillaumian față de cel „saussurian” (formal). După opinia sa, psihomecanica guillaumiană conține premisele unei neurolingvistici care, prin caracterul său concret, „materialist”, este susceptibilă de a anula „idealismul transcendental” generat și impus de modelizările axiomatice. Lingvistica modernă pare să se afle într-un moment de răscruce: ea realizează că modelizările formale, prin însăși natura lor, simplifică excesiv fenomenul. În acest context, înlocuirea treptată a dominantei logico- cu dominanta neuro- marchează de fapt înlocuirea modelelor „simple” – logico-matematice – cu modele fizico-matematice, mult mai complexe și cu atît mai aproape de realitate.
Language: French
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: