Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Traductibilité vs. intraductibilité dans la poésie de Marin Sorescu

Autor:
Publicația: Studii de gramatică contrastivă, 16, p. 93-100
p-ISSN:1584-143X
e-ISSN:2344-4193
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:Grâce aux traductions de ses œuvres, la création de Marin Sorescu s’est fait connaître dans beaucoup de pays, ce qui a conféré à l’écrivain une reconnaissance internationale, manifestée par des prix et des appréciations laudatives dans de célèbres revues étrangères. L’analyse de la traduction de ses poèmes nous conduit à déceler les moyens et les instruments par l’intermédiaire desquels la poésie de Marin Sorescu s’est imposée dans la littérature universelle.
Cuvinte-cheie:traduction, langage poétique, termes populaires
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

0Corina BozedeanGlobalization and intraductibilityGIDNI, 1, 341-3442014pdf
html

Referințe în această publicație: 2

33Magda Jeanrenaud
  • Universaliile traducerii
  • Universalien des Übersetzens
Editura Polirom; Frank & Timme Verlag2006; 2014
49Georgiana Lungu-BadeaMic dicţionar de termeni utilizaţi în teoria, practica şi didactica traduceriiEditura Orizonturi Universitare; Editura Universității de Vest2003; 2008, 2012

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: