Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Viziunea paradigmatică în cultura europeană şi filonul retoric

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, V (1), p. 90-98
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:The present study brings into discussion the idea that rhetoric is a science with an impressive history which can be fully discovered only in a paradigmatic dialogue. To do this, one should discover and interconnect terms and notions like: paradigm, episteme, model, selection, selective recovery, intercultural dialogue, scientific revolution, rhetorical vein.
The rhetorical vein crossed the history as a red thread, evident even in periods when rhetoric was denied. Questions should be addressed to the three essential paradigms of the European culture evolution: the classic, the modern (romantic) and the postmodern paradigm, in an effort to rehabilitate the road traversed by rhetoric from its inception until today.
Cuvinte-cheie:viziune paradigmatică, filon retoric, constantă dialectică, intertextualitate, dialog intercultural
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: