Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Criterii extrafilologice în analiza etimologică. Un patrimoniu încă neexplorat: fondul scris de cuvinte autohtone

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, IV (2), p. 11-19
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:So far, the number of the Geto-Dacian terms that were mentioned in written by ancient authors or found on the inscriptions of the V BC – I AD centuries has reached 400, which is twice the double of the words reconstructed with the traditional method of the comparison with the Albanian language. A comparative analysis of the results of the two methods reveals certain surprising aspects: • the number of the common words is very small, and the forming word families suggest (through toponymic or anthroponymic contexts) other translations than the ones accepted until now; • there are major differences from the language of the southern Thracians; • the contacts with the widely spoken languages of the ancient times (Greek and Latin) seem to be more extended and long-lasting. The research of the native written stock is just in its beginnings.
Cuvinte-cheie:limba dacă, fond autohton, termeni scrişi: etnonime, toponime, antroponime
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 4

0Laurențiu NistorescuAspecte problematice ale studierii substratului geto-dac. IstoricitateaPhil. Ban., XI (1), 127-1362017pdf
0Laurențiu NistorescuFamiliile de cuvinte din limba geto-dacică – observaţii metodologice (2)Phil. Ban., VIII (1), 812014pdf
2Laurențiu NistorescuFamiliile de cuvinte din limba geto-dacică – observaţii metodologice (1)Phil. Ban., VII (1), 19-242013pdf
html
1Laurențiu NistorescuExtraphilological criteria in etimological reviewPhil. Ban., VI (2), 33-432012pdf
html

Referințe în această publicație: 2

32Grigore BrâncușCercetări asupra fondului traco-dac al limbii româneInstitutul Român de Tracologie; Editura Dacica1995; 2009
19Ariton VraciuLimba daco-geţilorEditura Facla1980

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: