Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Extraphilological criteria in etimological review

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, VI (2), p. 33-43
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:A toponym of Geto-Dacian origin, dava was attested in written for over six centuries, from the age of King Burebista to the time of Emperor Justinian. It survived in several very common toponyms of the Romanian and Bulgarian languages like Deva, Plovdiv, Moldova etc. The original meaning of the term has not been clearly established yet, as the hypothesis that dava might mean “fortress” has several weak points. Of special interest are the prefixes of the toponyms formed with the suffix dava, the case of Rusidava being, most probably, a compound made from a Latin and a Geto-Dacian term, formed at the beginning of the Dacian-Roman linguistic synthesis.
Cuvinte-cheie:dava, aşezare, toponomastică, geto-daci, daco-romani
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

4Laurențiu NistorescuCriterii extrafilologice în analiza etimologică. Un patrimoniu încă neexplorat: fondul scris de cuvinte autohtonePhil. Ban., IV (2), 11-192010pdf
html
26Ion I. RussuLimba traco-dacilorEditura Științifică; Dacica1959, 1967, 1969; 2009

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: