Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Conceptul de limbă literară a unui dialect, cu aplicare la aromână, în viziunea lui G. Ivănescu

Autor:
Publicația: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, LIII, Secțiunea Studii, articole, note, p. 49-57
p-ISSN:0066-4987
Editura:Editura Academiei
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:[The concept of literary language within a dialect applied to Aromanian from G. Ivănescu’s perspective]
Of all historical dialects of Romanian language, only Aromanian has grown a literary register or the beginnings of a literary register. This linguistic reality made the Romanian scholar G. Ivănescu to introduce the concept of literary language within a dialect and apply it to the Aromanian dialect. The development of a literary register in the Aromanian dialect was studied by G. Ivănescu from its beginnings in the second half of the 18th century, owing to the works of Moscopolitan writers Cavalioti, Daniil, Ucuta, until the moment when the author ended his renowned and highly praised work Istoria limbii române [The History of Romanian Language] (1980).
Our article emphasizes the claims of the outstanding Romanian linguist, and brings more concrete examples of Aromanian literary language, which, on the one hand, will confirm his views, but on the other will contradict them, especially when it comes to the post December 1989 reality.
Cuvinte-cheie:literary langage, literary language within a dialect, Aromanian writers, Aromanian written texts
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 3

228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
92Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: