Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Paradoxurile unui critic (fals) tradiţionalist. A fost G. Ibrăileanu un spirit antimodern?

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VII (2), p. 141-151
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:In the present article, G. Ibraileanu’s view about social and literal modernity is analysed based on Antoine Compaignon’s theory on antimodernity. It will be emphasyzed the critic’s almost unique view in the epoch; moderate partisan of social modernity, opponent of forced literary modernism.
Although fascinated by the literal past, tradition and “retro style”, the “poporanism” (the ideology of “Viaţa românească”) forces Ibraileanu to censor his temperamental impulse and to choose the social modernity.
Cuvinte-cheie:Ibrăileanu, modernity, antimodernity, “poporanism” theory, (false) traditionalist critic
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

1Adrian JicuAntimodernii Eminescu şi CaragialePhil. Jass., VIII (2), 65-752012pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: