Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

O nominalizare (puțin) „altfel”: autonimia

Autor:
Publicația: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 347
ISBN:978-606-16-0846-1
Editori:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:Lucrarea de față abordează problematica autonimiei, înțeleasă ca o formă de nominalizare sistematică și foarte productivă, în sensul că ea transformă în substantiv orice constituent al limbii, atribuind statutul de semn (și substantiv) chiar și secvențelor nonsemnificante de a doua articulare. Nominalizarea este restrânsă în cele ce urmează la substantivizare, cu accent pe trăsăturile care au dus la catalogarea structurilor autonimice ca fiind „deviante” în raport cu normele gramaticale și lexico-semantice.
Exemplele analizate demonstrează că autonimul este o formă dublu sincretică: sincretismul se referă la faptul că autonimul apare ca un amalgam de nume-noun și nume-name (întrucât prezintă atât caracteristici ale substantivelor comune, cât și ale celor proprii) și, rezultând de aici, la maniera iconico-deictică de procurare a referinței.
Cuvinte-cheie:autonimie, mențiune, nominalizare, reflexivitate, substantivizare
Limba: română

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

2Melania RoibuOn Autonymy (With Reference to Romanian)RRL, LV (1), 69-852010pdf
html
5Melania RoibuDespre utilizarea autonimică a semnelorDindelegan2007
380Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: