“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

O nominalizare (puțin) „altfel”: autonimia

Author:
Publication: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 347
ISBN:978-606-16-0846-1
Editors:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Abstract:Lucrarea de față abordează problematica autonimiei, înțeleasă ca o formă de nominalizare sistematică și foarte productivă, în sensul că ea transformă în substantiv orice constituent al limbii, atribuind statutul de semn (și substantiv) chiar și secvențelor nonsemnificante de a doua articulare. Nominalizarea este restrânsă în cele ce urmează la substantivizare, cu accent pe trăsăturile care au dus la catalogarea structurilor autonimice ca fiind „deviante” în raport cu normele gramaticale și lexico-semantice.
Exemplele analizate demonstrează că autonimul este o formă dublu sincretică: sincretismul se referă la faptul că autonimul apare ca un amalgam de nume-noun și nume-name (întrucât prezintă atât caracteristici ale substantivelor comune, cât și ale celor proprii) și, rezultând de aici, la maniera iconico-deictică de procurare a referinței.
Key words:autonimie, mențiune, nominalizare, reflexivitate, substantivizare
Language: Romanian

Citations to this publication: 1

References in this publication: 3

2Melania RoibuOn Autonymy (With Reference to Romanian)RRL, LV (1), 69-852010pdf
html
5Melania RoibuDespre utilizarea autonimică a semnelorDindelegan2007
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: