Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

On Autonymy (With Reference to Romanian)

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LV (1), p. 69-85
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:In this paper, the autonymy is presented as a universal datum of the natural languages and as a fundamental element of the metalanguage. Within this framework, our main purpose is to define the term and make a distinction between language and metalanguage, on the one hand, and, inside the metalinguistic field, between autonyms and metalinguistic terms stricto sensu, on the other hand. The focus on autonymy aims at emphasizing its characteristics at different levels and at pointing out the specificity of this technique in Romanian, as compared with other languages.
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 1

5Melania RoibuDespre utilizarea autonimică a semnelorDindelegan2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: