Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Infinitivul lung verbal în româna veche

Autor:
Publicația: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 295
ISBN:978-606-16-0846-1
Editori:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:This article brings new syntactic data and explanations regarding the regress of the verbal long infinitive. On the basis of its syntactic behaviour, this study attempts to show that the weaker verbal features of the verbal long infinitive compared to the short infinitive favoured its category change from verb to noun.
Cuvinte-cheie:long infinitive, short infinitive, mixed features
Limba: română

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 16

62Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
10Gabriela Pană DindeleganDoes Old Romanian Have “Mixed Categories”?DVR, 195-2222015
4Gheorghe ChivuNormă ideală – normă reală în scrisul literar de la sfârșitul veacului al XVIII-lea. Infinitivul lungVariația, 1, 1832015pdf
5Isabela NedelcuTwo Types of Infinitival Complex Predicates: A Diachronic PerspectiveDVR, 223-2492015
60Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
53Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
172Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
110Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
26Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html
75Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
43Gabriela Pană DindeleganSintaxă și semantică
Clase de cuvinte și forme gramaticale cu dublă natură
Tipografia Universității din București1992
67Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
124Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
187Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
85I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
184Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: