Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The Romanian definite article in a comparative Romance perspective

Autor:
Publicația: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 229
ISBN:978-606-16-0846-1
Editori:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:A well-known difference between Romanian and the other Romance languages concerns the position of the definite article which incorporates into the immediate right of its associated noun or prenominal adjective in the former, but occurs to the left of its associated NP in the latter. Based on a number of phonological, morphological, semantic and syntactic considerations, we review these differences in definiteness marking to assess to what extent this superficial split represents a genuine typological and structural difference within Romance and what the proper status of the so-called Romanian article is and, in particular, whether it can effectively be considered a definite article in all relevant respects on a par with the free-standing forms found in other Romance varieties.
Cuvinte-cheie:definite article, suffix, definiteness, inflexion
Limba: engleză

Citări la această publicație: 1

0Alexandru NicolaeThe licensing of nominal and verbal ellipsis in RomanianEditura Universității din București2019

Referințe în această publicație: 17

62Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
4Adam LedgewayParallels in Romance Nominal and Clausal MicrovariationRRL, LX (2-3), 105-1272015pdf
html
6Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeClassified Proper Names in Old Romanian: Person and DefinitenessDPs, 1002015
3Alexandru NicolaeThe Parameter of Definiteness in Romanian: Diachronic and Synchronic EvidenceDPs, 172015
6Martin MaidenThe Plural Type cărnuri and the Morphological Structure of the Romanian Feminine Noun in DiachronyDVR, 35-542015
4Raluca Brăescu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae(Non-)Configurationality and the internal syntax of adjectives in old RomanianBWPL, XVII (2)2015html
13Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015
7Adam LedgewayParametrul poziţiei centrului şi efectele sale pragmatice în trecerea de la latină la limbile romaniceDiacronie–sincronie, I, 112014pdf
11Alexandru NicolaeNotă de sintaxă comparată: parametrul [+definit] în sintaxa grupului nominal românesc LR, LXII (2), 1862013pdf
html
8Camelia StanSulla sintassi dei sintagmi nominali con più determinanti nel rumenoLFR26, II, 3972013
60Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
46Adam Ledgeway
  • From Latin to Romance
    Morphosyntactic Typology and Change
  • De la latină la limbile romanice
    Schimbare morfosintactică și tipologică
Oxford University Press; Editura Univers Enciclopedic Gold2012; 2017
12Isabela Nedelcu101 greşeli gramaticaleHumanitas2012
14Carmen Dobrovie-Sorin, Ion GiurgeaThe Suffixation of Definite Articles in Balkan LanguagesRRL, LI (1), 73-1032006pdf
html
15Rebecca PosnerThe Romance LanguagesCambridge University Press1996
7Lorenzo RenziL’articolo posposto rumeno in diacronia e in sincroniaRRL, XXXVIII (4), 3071993
46Édouard BourciezÉléments de linguistique romaneKlincksieck1910; 1956; 1967; 1992

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: