Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Pronumele personale nedeterminative în limbile română și engleză

Autor:
Publicația: Studii de filologie in honorem Ștefan Găitănaru, p. 363
ISBN:978-606-560-493-3
Editori:Liliana Soare, Adrian Sămărescu, Adina Dumitru
Editura:Editura Universității din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:This paper aims to be a general survey of the personal pronouns which do not have the property to become pronominal adjectives in English or Romanian, the analysis of each type of pronoun being based on the semantic, morphological and syntactical definition. These pronouns are characterized by oppositions of person and suppletive inflexion. They include: the personal pronouns and their polite forms, the reflexive pronouns.
Cuvinte-cheie:personal pronouns, reflexive pronouns, contrastive analysis
Limba: română

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 8

2Ștefan GăitănaruStatutul morfosintactic al pronumelor hibride în limba românăBrâncuș, 1052010
372Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
87Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
204Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
88Liliana Ionescu-RuxăndoiuConversaţia: structuri şi strategii
Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite
All1995; 1999
212Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
80Ion Coteanu (coord.)Limba română contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974; 1985
32Maria Manoliu-ManeaSistematica substitutelor din româna contemporană standardEditura Academiei1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: