Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Meserii şi meseriaşi în Evul Mediu latin şi în cel românesc

Autor:
Publicația: Actele Conferinței Internaționale de Științe Umaniste și Sociale „Creativitate. Imaginar. Limbaj”, p. 95
ISBN:978-606-562-464-1
Editori:Sorina Sorescu, Melitta Szathmary, Nicu Panea
Editura:Aius PrintEd
Locul:Craiova
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 12

2Dana DinuDerivate substantivale latinești. Nomina agentisAUC, XXX (1-2), 1772008html
72Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
9Mihai GhermanLexicografie și gramatică în Dicționarul lui Teodor CorbeaDR, s.n., V-VI, 1612000-2001pdf
html
174Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
77Florica DimitrescuDinamica lexicului românesc
Ieri și azi
Clusium, Logos1995
76Gheorghe Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman MoraruDicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421–1760)Editura Științifică1992
56Mariana Costinescu, Magdalena Georgescu, Florentina ZgraonDicţionarul limbii române literare vechi
(1640-1780) Termeni regionali
Editura Științifică și Enciclopedică1987
47I. FischerLatina dunăreană
Introducere în studiul istoriei limbii române
Editura Științifică și Enciclopedică1985
184Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
55Gheorghe MihăilăDicţionar al limbii române vechi
Sfîrşitul sec. X - începutul sec. XVI
Editura Enciclopedică1974
64Mircea SecheSchiță de istorie a lexicografiei române
I. De la origini până la 1880; II. De la 1880 până astăzi
Editura Științifică1966, 1969
113Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: