Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Industria petrolieră, sursă de terminologie ştiinţifică şi onomastică

Autori:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie, p. 591
ISBN:978-606-543-176-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[The oil industry, a source of scientific terminology and onomastics]
Since the Middle Ages, oil generated in Romanian space the emergence of some “hydronyms” (a “black spring” was recorded during the reign of Alexander the Good) and some toponyms (a “hill of oil” was recorded in the time of Neagoe Basarab). Exploitation and development in the modern oil industry generated the appearance of a vast range of terminology presented in specialised dictionaries. Oil was the base of the origin of some anthroponyms and toponyms and, in modern times, the base of social onomastics. Some of the toponyms in Prahova county are: the commune of Păcureţi (1573), Câmpina (1872) – the district of fuel oil, the commune of Păcuri, the village of Surani (1897) and others.
Cuvinte-cheie:oil, scientific terms, toponymy, anthroponymy, onomastics
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 1

179Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: