Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Studii de lingvistică și filologie

Autor:
Editura:Editura Facla
Locul:Timişoara
Anul:

Citări la această publicație: 5

0Elena Ene D-VasilescuNew aspects regarding the Tetraevangelia written by the monk Gavril Uric in Neamţ Monastery in 1429RSL, XLVI (1), 832010pdf
0Mariana MangiuleaEtimologii revizuiteRSL, XLV, 1152009pdf
0Hans DamaAustriazismen im RumänischenTBG, 5, 4432006pdf
html
0Hans DamaLexikale Einflüsse im Rumänischen aus dem österreichischen DeutschPhil. Jass., II (1), 105-1102006pdf
html
109Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].