Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Predicative Subordinate Clause in Old Romanian

Autor:
Publicația: Language and Literature – European Landmarks of Identity, 6, p. 52
p-ISSN:1843-1577
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

166Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
170Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
176Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
175Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: