Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Pasivul cu a veni – Traducere din italiană sau inovaţie românească?

Autori:
Publicația: Limba română, LXI (1), p. 73
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:In this paper, the authors investigate the passive construction with a veni ‘come’ in Romanian, which occurs in two different styles (in the oral, spoken language and in written, high-style texts), in two Romanian dialects (Daco-Romanian and Istro-Romanian), at different times, starting with the 18th century. The hypothesis of this paper is twofold. In the first place, we show that, on the well-known paths of grammaticalization, in Romanian there independently emerged a veni passive construction with a supplementary modal value, which is found in the present-day spoken language. In the second place, in certain texts translated from Italian another a veni passive construction can be found, which is perfectly synonymous with the regular be passive.
Cuvinte-cheie:
  • pasiv, a veni, valori modale
  • passive, come, modal values
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

0Andra VasilescuDiateză și perspectivăDindelegan, 4612017
52Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016

Referințe în această publicație: 9

20Bernd Heine, Tania KutevaWorld Lexicon of GrammaticalizationCambridge University Press2002
3Emanuela TimotinModalități de exprimare a pasivului în dialectele românești sud-dunăreneSCL, LI (2), 4812000
49Paul J. Hopper, Elizabeth Closs TraugottGrammaticalizationCambridge University Press1993; 2003
46I. FischerLatina dunăreană
Introducere în studiul istoriei limbii române
Editura Științifică și Enciclopedică1985
175Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
44Dosoftei; N. A. Ursu (ed.)Psaltirea în versuri
(1673)
Mitropolia Moldovei și Sucevei1974
5Iorgu IordanNote sintacticeSCL, I (2), 2691950
136Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001
45Édouard BourciezÉléments de linguistique romaneKlincksieck1910; 1956; 1967; 1992

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: