Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Supinul din istroromână

Autor:
Publicația: Limba română, LXV (3), Secțiunea Gramatică, p. 355-362
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:[The Istro-Romanian supine]
On the basis of a corpus study the author shows that Istro-Romanian (a severely endangered historical dialect of Romanian, spoken in Istria, Croatia) possesses a non-finite verb-form morphologically identical to the Daco-Romanian supine. This form is used not only in contexts common to those of Daco-Romanian but also in specific contexts. After analysing the possible explanations for the existence of the supine in Istro-Romanian, the author hypothesizes that: the supine is an independent development of Istro-Romanian; it is not related to the Daco-Romanian supine and it is not influenced by the Croatian supine (being absent in the Croatian dialect spoken by bilingual Istro-Romanian speakers in the area).
Cuvinte-cheie:
  • supin, istroromână, contact lingvistic
  • supine, Istro-Romanian, language contact
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 5

62Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
21Adina DragomirescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. SupinulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
4Vasile FrățilăFormarea cuvintelor în dialectul istroromânFD, XXX, 52011pdf
189Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
68Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: