Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Valori morfosintactice ale lui “ca” al calităţii. Extensiuni normative

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LIV, Secțiunea Gramatică, p. 163-168
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Our goal in this article is to undeline the differences between „ca” as a quality adverb and „ca” or „ca şi” as comparative prepositions, differences which tend to be neglected in spoken Romanian in some syntactic structures, like, for example, the „suplementary predicative” one. In the same time, this article gives some clarifications regarding the usage in standard Romanian of the adverb „ca”, particulary when this term is associated with (stays in front of) another word which beggins with one of the syllables „ca-, ce-, ci-, cu-, co-, che, chi, că-”, associations non-euphonic (tautophonic) in Romanian, but, from a grammatical point of view, well formed.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 5

123Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
269Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
99G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
208Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
75Valeria Guțu RomaloCorectitudine și greșeală
Limba română de azi
Editura Științifică; Humanitas Educațional1972; 2000, 2008

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: