Articol
Diacronia 6, 30 septembrie, 2017, art. A91 (p. 1–6)https://doi.org/10.17684/i6A91ro

Construcții (pseudo)scindate în româna veche

Mihaela Gheorghe

Afiliații

 • Facultatea de Litere, Universitatea Transilvania din Brașov, Bd. Eroilor 29, 500036 Brașov, România
 • Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Calea 13 Septembrie 13, 050711 București, România

Istoric

Primit: 9 mai 2017
Acceptat: 13 mai 2017
Publicat: 30 septembrie 2017

Cuvinte-cheie

construcții scindate
construcții pseudo-scindate
construcții relative
română veche

Rezumat

Articolul examinează trăsăturile sintactice și semantice ale structurilor scindate în limba română veche, în comparație cu tiparele din româna modernă. Prin mecanismul de scindare, în limba actuală se pot obține exclusiv construcții pseudo-scindate (structuri de identificare cu relative libere introduse prin ce sau structuri relative cu antecedent, în care constituentul focalizat este plasat la finalul construcției, după copulă, sau tipare inverse, cu constituentul focalizat plasat înaintea copulei și a relativei). Analiza unui corpus de limbă română veche a arătat că aceste construcții erau destul de frecvente, însă tiparele erau mai variate: pe lîngă structurile scindate și pseudo-scindate prototipice, se regăsesc și structuri hibride, care amalgamează trăsături ale celor două variante.

Linkuri

 • Text complet (în română; 6 p., 131 KB)
 • 5 referințe și o citare în BDD
 • Formate de citare
  Text:Gheorghe, M. (2017). Construcții (pseudo)scindate în româna veche, Diacronia 6 (30 septembrie), A91 (1–6), https://doi.org/10.17684/i6A91ro
  BibTeX:@ARTICLE{gheorghe2017,
   author = {Mihaela Gheorghe},
   title = {Construcții (pseudo)scindate în româna veche},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2017},
   month = {septembrie},
   number = {6},
   eid = {A91},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i6A91ro},
   pages = "(1–6)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/6/A91/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2017 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 1345 / 1335 / 2680

 • Descărcări (text complet): 1369 / 1624 / 2993