Articol
Diacronia 5, 23 martie, 2017, art. A72 (p. 1–10)https://doi.org/10.17684/i5A72ro

Dimensiuni ale timpului în Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi din Țara Moldovei, I–IV, un corpus editat de I. Caproșu și E. Chiaburu

Maria Lupu

Afiliații

Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Bd. Carol I 11, 700506 Iași, România

Istoric

Primit: 7 decembrie 2016
Acceptat: 1 ianuarie 2017
Publicat: 23 martie 2017

Cuvinte-cheie

însemnări de pe manuscrise
istorie
cultură
mentalitate

Rezumat

Textul de față este parte a unor preocupări mai ample, privitoare la evoluția mentalităților în perioada de după secolul al XVI-lea, scopul cercetării de față fiind acela de a identifica și discuta modalitățile în care oamenii epocii respective percepeau timpul.

Cercetarea noastră a avut în vedere materialul oferit de însemnările—cu valoare de sine stătătoare—pe care cititorii le-au făcut pe paginile scrierilor apărute în Moldova, de-a lungul a mai bine de 400 de ani. Principalele instrumente cu care am operat au fost analiza și sinteza, din perspectivă diacronică, de la particular la general, pe cale inductivă.

S-a conturat astfel o imagine a modalităților de percepere și redare a evenimentului, ca element al timpului, și a felului în care timpul devine reperul fundamental al vieții, cel care cuprinde, marchează și generează întreaga realitate.

Linkuri

 • Text complet (în română; 10 p., 131 KB)
 • O referință și 0 citări în BDD
 • Formate de citare
  Text:Lupu, M. (2017). Dimensiuni ale timpului în Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi din Țara Moldovei, I–IV, un corpus editat de I. Caproșu și E. Chiaburu, Diacronia 5 (23 martie), A72 (1–10), https://doi.org/10.17684/i5A72ro
  BibTeX:@ARTICLE{lupu2017,
   author = {Maria Lupu},
   title = {Dimensiuni ale timpului în Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi din Țara Moldovei, I–IV, un corpus editat de I. Caproșu și E. Chiaburu},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2017},
   month = {martie},
   number = {5},
   eid = {A72},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i5A72ro},
   pages = "(1–10)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/5/A72/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2017 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 1574 / 1665 / 3239

 • Descărcări (text complet): 2077 / 1715 / 3792