Ștefan Găitănaru

Ștefan Găitănaru

Ștefan Găitănaru (n. 17.09.1951; Oc. Mari, Vâlcea). Studii: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere (Română - Latină): 1970-1974. Doctorat, 1993: Universitatea din Bucureşti; conducător ştiinţific: prof.univ.dr. Grigore Brâncuş; titlul tezei: Numeralul în limba română. Studiu descriptiv şi istoric. Titularizare ca profesor: 1998; Conducător de doctorat: 2003.

Direcţii principale de cercetare: gramatica limbii române (morfologie şi sintaxă); istoria limbii; stilistică. Lucrări reprezentative: Gramatica actuală a limbii române (1998); Probleme de gramatică (2008); Gramatica limbii române. Analize şi explicaţii (2010); Sintaxa limbii române. Unităţi şi relaţii (reeditare, 2012); Morfologia limbii române. Structuri fundamentale (2013); studii de istoria limbii limbii, publicate în vederea realizării unei gramatici istorice; Printre cărţi (studii de critică literară şi stilistică, 2013).

Texte publicate în „Diacronia”

ArticolDiacronia 9, 7 mai, 2019, A131
Structuri inferențiale în limba română veche. Condiționalul și concesivul

ArticolDiacronia 3, 12 februarie, 2016, A42
Aspecte ale coordonării prin joncțiune în limba română veche

ArticolDiacronia 1, 13 ianuarie, 2015, A5
Evoluția gradației adjectivale și adverbiale în limba română

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)