Ștefan Găitănaru

Ștefan Găitănaru

Ștefan Găitănaru (n. 17.09.1951; Oc. Mari, Vâlcea). Studii: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere (Română - Latină): 1970-1974. Doctorat, 1993: Universitatea din Bucureşti; conducător ştiinţific: prof.univ.dr. Grigore Brâncuş; titlul tezei: Numeralul în limba română. Studiu descriptiv şi istoric. Titularizare ca profesor: 1998; Conducător de doctorat: 2003.

Direcţii principale de cercetare: gramatica limbii române (morfologie şi sintaxă); istoria limbii; stilistică. Lucrări reprezentative: Gramatica actuală a limbii române (1998); Probleme de gramatică (2008); Gramatica limbii române. Analize şi explicaţii (2010); Sintaxa limbii române. Unităţi şi relaţii (reeditare, 2012); Morfologia limbii române. Structuri fundamentale (2013); studii de istoria limbii limbii, publicate în vederea realizării unei gramatici istorice; Printre cărţi (studii de critică literară şi stilistică, 2013).

Articles published in “Diacronia”

ArticleDiacronia 9, May 7, 2019, A131
Inferential structures in old Romanian. The conditional and the concessive

ArticleDiacronia 3, February 12, 2016, A42
Aspects of coordination by junction in Old Romanian

ArticleDiacronia 1, January 13, 2015, A5
The development of adjective and adverb grading in Romanian

Other publications

“Diacronia” bibliometric database (BDD)