Sorina-Crina Ghiață

În ceea ce privește studiile universitare de licență, am studiat la Facultatea de Litere din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza" din Iași, la secția Limbă și literatură franceză - Limbă și literatură spaniolă, în perioada 2014-2017, redactînd o lucrare de licență pe tema influențelor baroce identificate în capodopera dramatică a lui Jean Racine, Fedra.

Referitor la studiile universitare de masterat, între anii 2017 și 2019, am studiat, în cadrul aceleiași facultăți, Limbă, literatură și civilizație spaniolă, efectuînd, pe parcursul unui semestru și un stagiu de Erasmus+ Studiu la Universitatea din Oviedo, Asturias, Spania. Tema lucrării de disertație a constat în identificarea elementelor definitorii pentru curentul realismului magic, în romanul de referință al scriitoarei Isabel Allende, Casa spiritelor

În prezent, în cadrul Școlii Doctorale de Filologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza" din Iași, cercetarea vizează textele dramatice din Secolul de Aur al Spaniei și din Secolul Clasic Francez în traducerea și interpretarea autorilor români. 

       

Texte publicate în „Diacronia”

ArticolDiacronia 12, 27 decembrie, 2020, A173
Problematici în America Latină. Contraste socioculturale și reprezentările lor în literatura contemporană

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)