Simona-Andreea Șova

Simona-Andreea Șova

Simona-Andreea ŞOVA (n. 28 februarie 1985, Tîrgul Frumos, judeţul Iaşi), profesor de limba şi literatura română la Colegiul Tehnic de Comunicaţii ,,Nicolae Vasilescu-Karpen’’ Bacău, este absolventă a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza'' Iaşi, specializarea Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză, precum şi a cursurilor de masterat din cadrul aceleiaşi universităţi, specializarea Literatură universală şi comparată. În prezent, este doctorandă a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza’’ Iaşi, specializarea Lingvistică. Este autoarea a două cărţi, Hanul şi Castelul. Naraţiune şi personaj în «Hanu-Ancuţei» şi «Decameronul», Iași, Editura Universitas XXI, 2010, respectiv, De la iubirea curtenească la «Minunata lume nouă». Repere şi contexte literare europene, Iași, Editura Universitas XXI, 2013. De asemenea, a publicat numeroase articole pe teme culturale în reviste precum: ,,Plumb’’ din Bacău (Estetica lui Charles Baudelaire, Ficţiunea discursului marginal în «Jacques fatalistul şi stăpînul său», de Denis Diderot etc.), revista ,,Vitraliu’’ din Bacău (Recitind poezia romantică engleză,  Hortensia Papadat-Bengescu şi Virginia WoolfO paradigmă literară a distopiei: «Minunata lume nouă» etc.), ,,Journal of Romanian Literary Studies'' din Târgu-Mureş (Polemics. Theoretical Delimitations and Textual-Discourse Practices), revista ,,Cronica’’ din Iaşi (Esenţa curtenismului şi imaginarul feminin medieval etc.) etc.

Texte publicate în „Diacronia”

ArticolDiacronia 2, 17 iulie, 2015, A25
Spiritul critic la Alexandru I. Philippide: Un specialist român la Lipsca

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)