Simona-Andreea Șova

Simona-Andreea Șova

Simona-Andreea ŞOVA (n. 28 februarie 1985, Tîrgul Frumos, judeţul Iaşi), profesor de limba şi literatura română la Colegiul Tehnic de Comunicaţii ,,Nicolae Vasilescu-Karpen’’ Bacău, este absolventă a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza'' Iaşi, specializarea Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză, precum şi a cursurilor de masterat din cadrul aceleiaşi universităţi, specializarea Literatură universală şi comparată. În prezent, este doctorandă a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza’’ Iaşi, specializarea Lingvistică. Este autoarea a două cărţi, Hanul şi Castelul. Naraţiune şi personaj în «Hanu-Ancuţei» şi «Decameronul», Iași, Editura Universitas XXI, 2010, respectiv, De la iubirea curtenească la «Minunata lume nouă». Repere şi contexte literare europene, Iași, Editura Universitas XXI, 2013. De asemenea, a publicat numeroase articole pe teme culturale în reviste precum: ,,Plumb’’ din Bacău (Estetica lui Charles Baudelaire, Ficţiunea discursului marginal în «Jacques fatalistul şi stăpînul său», de Denis Diderot etc.), revista ,,Vitraliu’’ din Bacău (Recitind poezia romantică engleză,  Hortensia Papadat-Bengescu şi Virginia WoolfO paradigmă literară a distopiei: «Minunata lume nouă» etc.), ,,Journal of Romanian Literary Studies'' din Târgu-Mureş (Polemics. Theoretical Delimitations and Textual-Discourse Practices), revista ,,Cronica’’ din Iaşi (Esenţa curtenismului şi imaginarul feminin medieval etc.) etc.

Articles published in “Diacronia”

ArticleDiacronia 2, July 17, 2015, A25
The critical spirit of Alexandru I. Philippide: Un specialist român la Lipsca

Other publications

“Diacronia” bibliometric database (BDD)