Răzvan Săftoiu

Răzvan Săftoiu

Răzvan Săftoiu este conferenţiar univ. dr. habil. la Universitatea Transilvania din Braşov, unde predă cursuri de Limba română contemporană (Pragmatica), Lingvistică aplicată, Analiza discursului. A primit o bursă de cercetare Fulbright la State University of New York at Albany (2005-2006), iar pe plan naţional a fost membru al echipelor de cercetare sau a coordonat proiecte la Universitatea din Bucureşti (2001-2003), Universitatea din Ploieşti (2006-2008), Universitatea Transilvania din Braşov (2007-2010, 2015-2017). Articolele şi capitolele publicate în volume şi jurnale româneşti sau internaţionale reflectă problematica limbajului în acţiune din peisajul politic şi mediatic românesc actual.

Texte publicate în „Diacronia”

RecenzieDiacronia 12, 27 decembrie, 2020, A175
Angela Smith & Michael Higgins, The Language of Journalism. A Multi-genre Perspective, 2nd edition, Bloomsbury, London, 2020, 224 p.

ArticolDiacronia 5, 23 martie, 2017, A73
Categoria etnică din perspectivă lingvistică

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)