Magda Jeanrenaud

Magda Jeanrenaud

Domeniile de specializare: traductologie, poetică, naratologie, lingvistică generală. Translation Studies, Poetics, Narratology, General Linguistics.

Jeanrenaud, M., Universalien des Übersetzens, prefață de Michael Metzeltin, în traducerea unui colectiv coordonat de Larisa Schippel și Julia Richter, Frank&Timme Verlag, Berlin, 2014, 330 p., ISBN: 978-3-86596-444-1.
Jeanrenaud M., La Traduction là où tout est pareil et rien n’est semblable, EST – Samuel Tastet Éditeur, Paris, 2012, 346 pag., prefață de Claude Hagège, ISBN: 9-782868-180438.
Jeanrenaud, M., Universaliile traducerii. Studii de traductologie, Cuvânt înainte de Gelu Ionescu, Editura Polirom, col. Collegium, Iași/București, 2006, 387 pag., ISBN: 973-46-0173-3.
Jeanrenaud M., Tzvetan Todorov. De la hegemonia modelului lingvistic la orizontul etic, Editura Universității “Al.I. Cuza”, Iași, 1999, 415 pag., ISBN: 973-9312-59-4.
Jeanrenaud, M., Traduire Paul Ricoeur, în „Revue roumaine de philosophie”, vol. 58, nr. 2, 2014, p. 151-171.
Jeanrenaud, M., Die “Übersetzung” des französischen Modells in die rumänische Gesellschaft, în Vom Altern der Texte, Hrsg. Hartvig Kalverkämper&Larisa Schippel, Frank & Timme Verlag, Berlin, 2012, p. 185-213, ISBN: 978-3-86596-251-5.
Jeanrenaud, M., La traduction entre le centre et la périphérie. Réflexions en marge des auto-traductions de Panaït Istrati, în „Quo Vadis Romania? Zeitschrift für eine aktuelle Romanistik”, “Zentren und Peripherien”, nr. 33, 2009, Viena, p. 65-87, ISSN: 1022-3169.

Texte publicate în „Diacronia”

ArticolDiacronia 7, 27 aprilie, 2018, A100
Cum se traduce ‘rușinea’. Abordare traductologică (II)

ArticolDiacronia 5, 23 martie, 2017, A69
Cum se traduce ‘rușinea’. Abordare traductologică (I)

ArticolDiacronia 3, 12 februarie, 2016, A38
Traducerea: între ce se poate traduce și ce trebuie tradus

ArticolDiacronia 2, 17 iulie, 2015, A20
Cîteva reflecții cu privire la starea traductologiei românești

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)