Mădălina Botez

Mădălina Botez

Mădălina Botez urmează cursurile masteratului de Studii avansate în lingvistică de la Facultatea de Litere a Universității din București. Domeniile sale de interes sînt morfosintaxa dialectală și fonetica acustică.

Texte publicate în „Diacronia”

ArticolDiacronia 6, 30 septembrie, 2017, A89
Auxiliarul de perfect compus o din graiul moldovenesc. Diacronie și sincronie

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)