Mădălina Botez

Mădălina Botez

Mădălina Botez urmează cursurile masteratului de Studii avansate în lingvistică de la Facultatea de Litere a Universității din București. Domeniile sale de interes sînt morfosintaxa dialectală și fonetica acustică.

Articles published in “Diacronia”

ArticleDiacronia 6, September 30, 2017, A89
The perfective auxiliary o in the Moldavian variety. Diachrony and synchrony

Other publications

“Diacronia” bibliometric database (BDD)