Liliana Soare

Liliana Soare

Liliana Soare este conferenţiar în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Piteşti. În 2010 a obţinut titlul de doctor în filologie (Universitatea din Bucureşti), cu teza "Şcoala Ardeleană. Lexicul scrierilor de popularizare a ştiinţei" (Editura Universităţii din Piteşti, 2012). Preocupări ştiinţifice: filologia românească, istoria limbii române literare, terminologia ştiinţifică românească în limba veche. Pot fi amintite, în acest sens, volumele: Elemente de istorie a limbii române literare (Craiova, 2012), Crestomaţie de limbă română veche şi modernă (1521-1881) (Craiova, 2013), Din începuturile terminologiei ştiinţifice româneşti (Piteşti, 2013).

Texte publicate în „Diacronia”

ArticolDiacronia 4, 1 august, 2016, A55
Observații asupra limbii lui Petru Maior în Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor (1816)

ArticolDiacronia 1, 13 ianuarie, 2015, A9
Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor (1816). Considerații asupra gloselor

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)