Liliana Soare

Liliana Soare

Liliana Soare este conferenţiar în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Piteşti. În 2010 a obţinut titlul de doctor în filologie (Universitatea din Bucureşti), cu teza "Şcoala Ardeleană. Lexicul scrierilor de popularizare a ştiinţei" (Editura Universităţii din Piteşti, 2012). Preocupări ştiinţifice: filologia românească, istoria limbii române literare, terminologia ştiinţifică românească în limba veche. Pot fi amintite, în acest sens, volumele: Elemente de istorie a limbii române literare (Craiova, 2012), Crestomaţie de limbă română veche şi modernă (1521-1881) (Craiova, 2013), Din începuturile terminologiei ştiinţifice româneşti (Piteşti, 2013).

Articles published in “Diacronia”

StudyDiacronia 14, December 12, 2021, A201
The first mathematics textbook printed in Moldavia. Elementi aritmetice arătate firești (Iași, 1795)

ArticleDiacronia 4, August 1, 2016, A55
Notes on Petru Maior’s language in Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor (1816)

ArticleDiacronia 1, January 13, 2015, A9
Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor (1816). Notes on glosses

Other publications

“Diacronia” bibliometric database (BDD)