Iulia Elena Zup

Absolventă a facultăților de litere și drept, doctor în filologie a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași și a Universității Innsbruck, Austria, lector universitar în cadrul Facultății de Drept a universității ieșene, titular de curs pentru obiectele germană și engleză juridică.

Domenii de cecetare: literatura de limbă germană (teză de doctorat și volum Elias Canettis Charaktere, 2012); transferul cultural în spațiul bucovinean, în perioadele habsburgică și interbelică (volum Traducerile legislaţiei austriece în Bucovina habsburgică (1775-1918), 2015). Proiecte de cercetare: Dicționar al presei de limbă germană din Bucovina istorică (1848-1940), coordonat de prof. dr. Andrei Corbea-Hoișie; director de proiect postdoc Evoluția terminologiei juridice în germană și română în Bucovina (1775-1914).

Texte publicate în „Diacronia”

ArticolDiacronia 13, 13 iunie, 2021, A182
Traducerea infidelă și scopurile traductive: Descoperirea Americii de Joachim Heinrich Campe, în versiune românească

ArticolDiacronia 9, 7 mai, 2019, A137
Traducerile în română ale legislației austriece pentru provincia Bucovina (1775–1918)

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)