Iulia Cosma

Iulia Cosma – este lector la Departamentul de limbi și literaturi moderne al Facultății de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Predă cursuri de istoria literaturii italiene și de traducere. A finalizat un proiect de cercetare postdoctorală care viza realizarea unei monografii traductive a versiunilor Infernului lui Dante în limba română (secolele XIX-XXI). A publicat articole de istoria și critica traducerii în limbile română, italiană și engleză, în reviste de specialitate din țară și din străinătate, precum și în actele unor conferințe internaționale (https: //uvt-ro.academia.edu/IuliaCosma). Este membru al Centrului de Cercetare ISTTRAROM-Translationes și al colectivului de redacție al revistei Translationes.

Texte publicate în „Diacronia”

RecenzieDiacronia 7, 27 aprilie, 2018, A109
Georgiana Lungu-Badea, Idei și metaidei traductive românești (secolele XVI–XXI), Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2015, 335 p.

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)