Ionel Muntele

Ionel Muntele

Ionel Muntele (n. 1962): Profesor la facultatea de Geografie și Geologie a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cercetător științific în cadrul colectivului de Geografie al Filialei Iași a Academiei Române. Absolvent al facultății în 1990, specializarea Geografie și limba franceză, cu studii postuniversitare la Univ. Paris I (1993-1994) și studii doctorale finalizate în 1998 la Iași, sub îndrumarea profesorului Alexandru Ungureanu cu teza Populația Moldovei în ultimele două secole. Specializat în subdomeniul Geografia populației și așezărilor, în care a publicat majoritatea lucrărilor științifice. Numeroase participări la manifestări științifice internaționale, multe materializate prin publicarea unor articole în volume colective, mai ales asupra problematicii mobilității populației. A coordonat mai multe proiecte de cercetare cu finanțare națională și a colaborat în cadrul unor echipe de cercetare internaționale (din Franța și Elveția) sau a unor proiecte cu finanțare europeană (POSDRU). Conducător de doctorat din anul 2006, în domeniul Geografie (18 teze de doctorat susținute).

Texte publicate în „Diacronia”

ArticolDiacronia 8, 7 octombrie, 2018, A119
Hidronimia și relevanța sa geografică în Moldova istorică

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)