Ionel Muntele

Ionel Muntele

Ionel Muntele (n. 1962): Profesor la facultatea de Geografie și Geologie a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cercetător științific în cadrul colectivului de Geografie al Filialei Iași a Academiei Române. Absolvent al facultății în 1990, specializarea Geografie și limba franceză, cu studii postuniversitare la Univ. Paris I (1993-1994) și studii doctorale finalizate în 1998 la Iași, sub îndrumarea profesorului Alexandru Ungureanu cu teza Populația Moldovei în ultimele două secole. Specializat în subdomeniul Geografia populației și așezărilor, în care a publicat majoritatea lucrărilor științifice. Numeroase participări la manifestări științifice internaționale, multe materializate prin publicarea unor articole în volume colective, mai ales asupra problematicii mobilității populației. A coordonat mai multe proiecte de cercetare cu finanțare națională și a colaborat în cadrul unor echipe de cercetare internaționale (din Franța și Elveția) sau a unor proiecte cu finanțare europeană (POSDRU). Conducător de doctorat din anul 2006, în domeniul Geografie (18 teze de doctorat susținute).

Articles published in “Diacronia”

ArticleDiacronia 8, October 7, 2018, A119
Hydronymy and its geographical relevance in historical Moldavia

Other publications

“Diacronia” bibliometric database (BDD)