Henry Fairfield Osborn

Henry Fairfield Osborn

Henry Fairfield Osborn (1857–1935), geolog, arheolog, paleontolog şi anatomist american.

Opiniile din domeniul ştiinţelor naturii au fost puternic influenţate de principalul său domeniu de cercetare şi de competenţă – paleontologia. Excelent cunoscător al istoriei ştiinţelor naturii şi contributor de seamă la dezvoltarea concepţiei evoluţioniste, H.F. Osborn s-a remarcat printr-o poziţie echilibrată şi obiectivă în demersurile sale de aflare a adevărului. Textele sale încearcă să găsească soluţii la problemele epocii, printre care disputa dintre weismannianism sau neo-darwinism şi darwinismul primar şi neo-lamarckism, dispută în care – avînd în vedere mizele şi tonul general în care se purtau acestea – a avut poziţii şi atitudini remarcabil de rezonabile şi de încărcate de bunăcredinţă.

Ca evoluţionist, credea în ortogeneză – concepţie fundamental teleologică, care considera că materia vie evoluează direcţionată de anumite forţe şi tendinţe interne şi externe, misterioase, adică necunoscute omului.

Texte publicate în „Diacronia”

RestituiriDiacronia 9, 7 mai, 2019, A140
Dovada paleontologică în favoarea transmiterii trăsăturilor dobîndite

RestituiriDiacronia 4, 1 august, 2016, A64
Mecanismul ereditar și căutarea factorilor necunoscuți ai evoluției

RestituiriDiacronia 4, 1 august, 2016, A63
Limitele selecției organice

RestituiriDiacronia 1, 13 ianuarie, 2015, A16
Sînt transmisibile variațiile dobîndite?

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)