Henry Fairfield Osborn

Henry Fairfield Osborn

Henry Fairfield Osborn (1857–1935), geolog, arheolog, paleontolog şi anatomist american.

Opiniile din domeniul ştiinţelor naturii au fost puternic influenţate de principalul său domeniu de cercetare şi de competenţă – paleontologia. Excelent cunoscător al istoriei ştiinţelor naturii şi contributor de seamă la dezvoltarea concepţiei evoluţioniste, H.F. Osborn s-a remarcat printr-o poziţie echilibrată şi obiectivă în demersurile sale de aflare a adevărului. Textele sale încearcă să găsească soluţii la problemele epocii, printre care disputa dintre weismannianism sau neo-darwinism şi darwinismul primar şi neo-lamarckism, dispută în care – avînd în vedere mizele şi tonul general în care se purtau acestea – a avut poziţii şi atitudini remarcabil de rezonabile şi de încărcate de bunăcredinţă.

Ca evoluţionist, credea în ortogeneză – concepţie fundamental teleologică, care considera că materia vie evoluează direcţionată de anumite forţe şi tendinţe interne şi externe, misterioase, adică necunoscute omului.

Articles published in “Diacronia”

Lost & FoundDiacronia 9, May 7, 2019, A140
The palæontological evidence for the transmission of acquired characters

Lost & FoundDiacronia 4, August 1, 2016, A64
The hereditary mechanism and the search for the unknown factors of evolution

Lost & FoundDiacronia 4, August 1, 2016, A63
The limits of organic selection

Lost & FoundDiacronia 1, January 13, 2015, A16
Are acquired variations inherited?

Other publications

“Diacronia” bibliometric database (BDD)