Cristinel Munteanu

Cristinel Munteanu

Cristinel Munteanu este dr. în filologie şi dr. în filosofie; este prof. univ. dr. habil. la Universitatea „Danubius” din Galați și director al Centrului de Hermeneutică „Simboluri și Texte” de la aceeași universitate. Este afiliat la Școala Doctorală de Filologie din cadrul UNSTPB, Centrul Universitar Pitești. A publicat Sinonimia frazeologică în limba română din perspectiva lingvisticii integrale (2007), Lingvistica integrală coşeriană. Teorie, aplicații și interviuri (2012), Frazeologie românească. Formare și funcționare (2013), Tradition and Innovation in Language and Linguistics. A Coserian Perspective (2017), John Dewey și problema sensului. Premise pentru constituirea unei hermeneutici integrale (2019); este, de asemenea, autorul a peste 200 de articole. Domenii de interes: filosofia limbajului, hermeneutică, teoria limbii, semantică, frazeologie, lingvistica textului.

Texte publicate în „Diacronia”

NecrologDiacronia 12, 27 decembrie, 2020, A177
In memoriam Nicolae Felecan (1941–2020)

ArticolDiacronia 12, 27 decembrie, 2020, A168
De la noematologie la hermeneutică. Perspectiva lui Nicolae I. Apostolescu

MementoDiacronia 11, 10 iunie, 2020
Memento: Edward O. Wilson

EseuDiacronia 10, 7 noiembrie, 2019, A149
Relația dintre teorie și realitate la Eugeniu Coșeriu și José Ortega y Gasset

MementoDiacronia 10, 7 noiembrie, 2019
Memento: Konrad Lorenz

MementoDiacronia 9, 7 mai, 2019
Memento: David Hume

RecenzieDiacronia 8, 7 octombrie, 2018, A125
Ștefan Afloroaei, Privind altfel lumea celor absurde, Editura Humanitas, București, 2013, 214 p.

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)