Cristina Bezea

Data şi locul naşterii: 22 octombrie 1995, Focșani

Între anii 2014-2017 am urmat cursurile Facultății de Litere a Universității  „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, având specializarea Limba și literatura română - Limba și literatura germană.

Ulterior am absolvit Masterul de Lingvistică generală și românească în cadrul aceleiași instituții. 

În prezent sunt doctorandă a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în domeniul Filologie, cu o teză ce se va concretiza într-o ediție nouă a scrierilor de natură polemică ale lingvistului ieșean Alexandru Philippide.

Texte publicate în „Diacronia”

StudiuDiacronia 14, 12 decembrie, 2021, A200
B.P. Hasdeu – ipostază a „specialistului român”

ArticolDiacronia 13, 13 iunie, 2021, A180
Alexandru Philippide – Sextil Pușcariu: polemică

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)