Cristina Bezea

Data şi locul naşterii: 22 octombrie 1995, Focșani

Între anii 2014-2017 am urmat cursurile Facultății de Litere a Universității  „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, având specializarea Limba și literatura română - Limba și literatura germană.

Ulterior am absolvit Masterul de Lingvistică generală și românească în cadrul aceleiași instituții. 

În prezent sunt doctorandă a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în domeniul Filologie, cu o teză ce se va concretiza într-o ediție nouă a scrierilor de natură polemică ale lingvistului ieșean Alexandru Philippide.

Articles published in “Diacronia”

StudyDiacronia 14, December 12, 2021, A200
B.P. Hasdeu – hypostasis of the “Romanian specialist”

ArticleDiacronia 13, June 13, 2021, A180
Alexandru Philippide – Sextil Pușcariu: polemic

Other publications

“Diacronia” bibliometric database (BDD)