Cosmin Căprioară

Cosmin Căprioară

Cosmin Căprioară este, în prezent, titularul cursurilor şi seminarelor de Dialectologie, de Lingvistică romanică, Curente în lingvistica romanică şi Intercomprehensiune în limbile romanice. Printre preocupările sale de lingvist şi didactician se numără cercetările de dialectologie sincronică şi diacronică, românească şi romanică, studiul comparat al limbilor romanice, problemele plurilingvismului şi intercomprehensiunii, precum şi modalităţile de îmbunătăţire a studiului limbii române în şcoală şi ca limbă străină.

A publicat cartea Limbajul medical popular românesc şi mai multe studii şi articole, printre care: Forme regionale în opera lui Ion Creangă, Forme adverbiale regionale, Graiuri dacoromâne în contact (cu privire la pct. 872 din ALRR-Munt., Dobr.), „Munteanul” Caragiale, Considerations sur le langage medical populaire roumain, Cazuri de etimologie populară şi de contaminare în limbajul medical popular românesc, Quelques considérations sur le langage médical populaire roumain, Lecturi lexicografice. 

Texte publicate în „Diacronia”

RecenzieDiacronia 12, 27 decembrie, 2020, A174
Marinușa Constantin, Creativitatea lexicală în limba româna veche, Prefață de Petre Gheorghe Bârlea, Editura Muzeul Literaturii Române, Colecția Aula Magna, București, 2017, 319 p.

RecenzieDiacronia 5, 23 martie, 2017, A75
Cristina Florescu (ed.), Terminologia meteorologică românească a fenomenelor atmosferice (științific versus popular), Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Colecția Dicționarele Editurii Universității, Seria Lexikon, Iași, 2015, 711 p. (cu CD-Rom)

RecenzieDiacronia 3, 12 februarie, 2016, A43
Martin-Dietrich Glessgen, Lingvistică romanică. Domenii și metode în lingvistica franceză și romanică, Cuvînt înainte și traducere de Alexandru Gafton, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2014, 652 p.

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)